KONTAKT
Antolská 4,Bratislava
Telefónne číslo+421 908 227 091
Email: nadaciakotrmelec@gmail.com