Campground Activities

Take a part of our regular weekly ping pong tournaments!

Založená slovenská asociácia behu na bežeckom páse s cieľom nastaviť pravidlá pre túto disciplínu na Slovensku.

Slovenskí bežci dosiahli sériu rekordov v behu na bežeckom páse.